Rezonans Stochastyczny

NOWOŚĆ w naszej ofercie! REZONANS STOCHASTYCZNY(srt-zeptoring®) – niezwykle skuteczna, innowacyjna metoda profilaktyczno-terapeutyczna.

Zapisy w Rejestracji Gabinetu oraz pod nr telefonu: 14 656 10 50 lub 600 255 809.

 1. Czym jest Rezonans Stochastyczny (srt-zeptoring®)?

Rezonans Stochastyczny (srt-zeptoring®) jest nowoczesnym i wyjątkowo skutecznym zabiegiem profilaktycznym i terapeutycznym w przypadkach licznych schorzeń neurologicznych i ortopedycznych oraz urazów, w szczególności w przypadku zaburzeń ruchu.

Działanie terapii Rezonansem Stochastycznym:

 •  poprawia naukę motoryczną poprzez optymalizację selekcji informacji w mózgu i uwalnianie neuroprzekaźnikow (np. dopaminy) oraz aktywację obszarów mózgu,
 • poprawia zdolność chodzenia poprzez aktywację rdzeniowych generatorów rytmu,
 • poprawia sterowanie odruchami,
 • optymalnie regulując prefleks,
 • poprawia sposób działania i wzrost zespołów komórek nerwowych i chroni komórki nerwowe,
 • poprawia koordynację ruchów poprzez aktywację móżdżka,
 • poprawia przemianę materii w tkance kostnej i zwiększa gęstość kości.

srt-zeptoring® [SR to skrót od rezonans stochastyczny, T od terapia i trening, zeptoring wywodzi się od receptorów, ludzkich czujników]. Podczas terapii pacjent wyprowadzany jest równowagi szybko, w sposób stochastyczny i losowy, tj. w sposób zmienny i nieprzewidywalny. Bodźce te trenują układ nerwowo-mięśniowy i prowadzą m.in. do tego, że pacjent jest w stanie lepiej kontrolować swoje ruchy.

srt-zeptoring® opiera się na wieloletnich pracach naukowych międzynarodowych zespołów badawczych z dziedzin neurofizjologii i neurobiologii, ortopedii, fizyki, informatyki, teorii sportu i innych dyscyplin. Decydujący udział w opracowaniu tej terapii mają badania prof. dr. Dietmara Schmidtbleichera z Uniwersytetu im. Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem.

Elementarne fizjologiczne mechanizmy działania oraz znaczna liczba i różnorodność analiz przyczyniły się do tego, że srt-zeptoring® stosowany jest z powodzeniem w przypadkach różnych ograniczeń ruchowych i chorób z dziedziny neurologii, ortopedii, geriatrii i psychiatrii.

Poza terapią, SRT znajduje również zastosowanie jako trening uzupełniający w wielu dyscyplinach sportowych, w szczególności w takich, w których istnieją większe wymagania w odniesieniu do regulacji równowagi i sterowania odruchami. Programy sportowe SRT znacznie różnią się intensywnością drgań w stosunku do programów terapeutycznych.

Więcej o zastosowaniu SRT jako treningu do przeczytania: TUTAJ <<= KLIKNIJ!

Opinia naszej pacjentki – pani Ewy (wiek: 60+)
“Rezonans stochastyczny postanowiłam wypróbować z ciekawości. To zabieg, w którym wykorzystuje się wibracje i impulsy. Podczas poszczególnych sesji drga we mnie każdy mięsień. Naprawdę czuję różnice w ich funkcjonowaniu. To poprawa zdolności chodzenia poprzez kontrolowanie swoich ruchów. Metoda leczenia całkowicie bezpieczna. Dla mnie to m.in. poprawa kontroli trzymania moczu, zwiększenie komfortu życia. To naprawdę działa.”

Opinia naszej pacjentki – pani Anity (wiek: 30)
“O zabiegu Rezonansu Stochastycznego po raz pierwszy dowiedziałam się z ulotki, jaką znalazłam w swojej skrzynce na listy. Firma Tarland zachęcała, aby wypróbować i zapisać się na pierwszy zabieg próbny – gratis, ale bardziej zaciekawiło mnie to, że Rezonans Stochastyczny ma swoje zastosowanie w chorobach neurologicznych m.in. w SM, na które się leczę. Po pierwszym zabiegu czułam prawie wszystkie mięśnie. Podczas pierwszych zabiegów wcale nie tak łatwo było utrzymać równowagę na płytkach, które wibrują podczas zabiegu, ale z biegiem czasu już coraz łatwiej mi to przychodziło i nie musiałam już tak się przy tym skupiać jak na początku. Po 20 zabiegach w życiu codziennym zaobserwowałam, że mam więcej siły w nogach, zwłaszcza na dłuższych dystansach rzadziej odczuwam zmęczenie. Chód stał się bardziej stabilny i pewny jak również odczuwam poprawę równowagi. Serdecznie polecam.”

2. Wskazania do stosowania Rezonansu Stochastycznego

Neurologia:

 • neuropatie
 • Choroba Parkinsona
 • udary
 • urazy czaszkowo-mózgowe
 • SM – stwardnienie rozsiane
 • ALS – stwardnienie zanikowe boczne
 • Zespół Sudecka
 • paraliż
 • zespół niespokojnych nóg
 • niedowłady
 • spastyka mięśniowa
 • ataksja (zaburzenia równowagi)

Ortopedia i rehabilitacja:

 • osteoporoza
 • po złamaniach, zwichnięciach, skręceniach
 • nietrzymanie moczu
 • naderwanie więzadeł
 • endoprotezy stawu kolanowego
 • po zabiegu artroskopii stawu kolanowego
 • plastyka więzadeł ACL stawu kolanowego
 • zwyrodnienia stawów
 • bóle kręgosłupa
 • długotrwałe unieruchomienia
 • zaniki mięśni z niedoczynności
 • zaburzenia równowagi
 • zaburzenia balansu mięśniowego
 • zaburzenia czucia głębokiego
 • zapobieganie upadkom
 • wzmocnienie aparatu mięśniowo-więzadłowego
 • ataksja
 • spastyka
 • depresja

Pediatria

 • nadpobudliwość psychoruchowa
 • zaburzenia emocjonalno-poznawcze
 • autyzm
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • urazy czaszkowe
 • słaba koordynacja ruchowa
 • wstrząśnienie mózgu

Więcej o zastosowaniu Rezonansu Stochastycznego w terapii dzieci do przeczytania: TUTAJ <<= KLIKNIJ!

3. Jak działa Rezonans Stochastyczny?

srt-zeptoring® działa w oparciu o jedną z najważniejszych funkcji układu nerwowego człowieka. Dzięki licznym receptorom (czujnikom) zlokalizowanym w mięśniach, ścięgnach, skórze, stawach itd. człowiek jest w stanie stwierdzić, w jakiej pozycji znajduje się jego ciało lub jego poszczególne części, tj. czy np. stoi lub siedzi, czy i jak się porusza. Jeżeli receptory niezmiennie zgłaszają to samo, np. gdy ciało się nie porusza lub porusza się monotonnie, zgłoszenia (informacje) te stają się dla mózgu nieinteresujące. Gdy jednak ciało generuje stale nowe, zmienne zgłoszenia, pobudzana jest aktywność mózgu. Jednocześnie trenuje on jak najszybsze i najefektywniejsze przetwarzanie tych informacji. Im lepiej to funkcjonuje, tym skuteczniej mózg jest w stanie sterować pracą mięśni.
srt-zeptoring® przeprowadzany jest z pomocą specjalnie w tym celu wynalezionego urządzenia. srt medical® zostało opracowane i skonstruowane przez zespół niemieckich inżynierów i techników (Scisens Gmb). Sposób działania oraz technologia srt medical® są jedyne w swoim rodzaju i chronione międzynarodowymi patentami.
Podczas terapii srt-zeptoringiem® pacjent stoi na dwóch płytkach pod stopy urządzenia srt medical®. Płytki te poruszają się w sposób niejednorodny i we wszystkich kierunkach (przód/tył, prawo/lewo, w górę/w dół). Tym sposobem pacjent stale wyprowadzany jest z równowagi. Zaburzenie równowagi jest stochastyczne i losowe. Pojęcie losowe oznacza, że ruch podstawowy (częstość podstawowa) obu płytek ulega ciągłej zmianie w ramach określonych granic, a ruch podstawowy nie jest przewidywalny. Częstość podstawową można w srt medical® ustawić. Pojęcie stochastyczny oznacza, że częstość podstawowa zaburzana jest przez dodatkowe zakłócenia (noise). Dzięki tej opatentowanej kombinacji stochastyki i losowości układ nerwowy i mięśnie trenowane są w sposób bardzo efektywny. Pacjent szybko uczy się skutecznego reagowania na te stochastycznie losowe zakłócenia, dzięki czemu również w codziennym życiu potrafi lepiej wykonywać ruchy.
srt-zeptoring® jest najlepszą obecnie udostępnianą pacjentom metodą terapeutyczną. Aby to zagwarantować, wszystkie aspekty terapii znajdują się pod stałą kontrolą naukową i poddawane są dalszemu rozwojowi. srt-zeptoring® uwzględnia tym samym aktualny stan rozpoznań naukowych.

 

4. Efekty terapii Rezonansem Stochastycznym

4.1 Szybkie i efektywne przetwarzanie informacji.

Co sekundę nasz mózg otrzymuje za pośrednictwem receptorów pomiędzy 100 miliardami a 1 bilionem jednostek informacji.Czujemy, słyszymy, widzimy, wąchamy itp. Różnorodne receptory (czujniki) zgłaszają nieprzerwanie, w jakiej pozycji przestrzennej znajduje się nasze ciało, czy jest ciepło czy zimno, jasno czy ciemno itp. Świadomie jesteśmy w stanie przetworzyć jednak jedynie niewielki ułamek tych informacji. Aby móc poruszać się pewnie i skutecznie, absolutnie niezbędne jest dokonywanie wyboru, jakie informacje są w danym momencie istotne, a więc muszą zostać przetworzone, a jakie informacje istotne nie są.
Przykład: Gdy na ulicy z kimś rozmawiamy, koncentrujemy się na rozmowie i nie zdajemy sobie świadomie sprawy z tego, że w tym samym czasie stoimy. Nie słyszymy otaczających nas dodatkowych dźwięków, nie zwracamy uwagi na temperaturę i nie czujemy wagi naszych ubrań, mimo że wszystkie te informacje stale napływają do naszego mózgu. Gdy ktoś nas przez przypadek potrąci i stracimy równowagę, niezwykle ważne jest szybkie spostrzeżenie tego zakłócenia, aby móc stosownie zareagować. Jeżeli nie przeniesiemy naszej uwagi ”przetwarzanych przez nas informacji” na to zjawisko, istnieje niebezpieczeństwo, że upadniemy. Nasz mózg musi więc nieprzerwanie dokonywać wstępnego wyboru, tj. część naszego mózgu działa jak filtr. Im większą liczbą przydatnych informacji, dobranych dzięki wstępnemu wyborowi, dysponuje mózg, tym większa jest pewność ruchów człowieka. Niepewność i ryzyko proporcjonalnie się zmniejszają. I odwrotnie – niepewność i ryzyko wzrasta w przypadku złego wzgl. nieodpowiedniego wstępnego wyboru. Umiejętność dokonywania przez nasz mózg dobrego wyboru wstępnego jest tym lepsza, im częściej konfrontowany jest on z różnorodnymi sytuacjami.

Dzięki Stochastycznemu Losowemu Treningowi (SRT), szybkiemu następującemu po sobie „wytrącaniu z równowagi”, tworzone są ciągle nowe sytuacje/wymagania. Mózg poddawany jest treningowi dokonywania dobrych wyborów wstępnych i odpowiednio szybkiego i prawidłowego reagowania.

Wniosek: srt-zeptoring® poprawia selekcję informacji w mózgu i stwarza tym samym podstawy dla szybkiego i lepszego reagowania.

4.2 Uwalnianie neuroprzekaźników

Aby można było wykonać ruch, nasz mózg musi przekazać informacje lub rozkazy do naszych mięśni. W odwrotną stronę, za pośrednictwem receptorów, do mózgu docierają informacje o tym, jak ruch został wykonany. Przykład: Gdy chcemy dotknąć jakiegoś przedmiotu, mózg wydaje niezbędne polecenia odpowiednim grupom mięśni. Gdy przedmiot zostaje pochwycony, poszczególne receptory, np. receptory na skórze palców, przekazują taką informację z powrotem do mózgu. Tutaj następuje ocena działania – skuteczne czy nieskuteczne – i pewien typ rejestrowania przebiegu ruchu. Prawidłowa ocena i następujące po niej rejestrowanie stanowią istotne elementy uczenia się przebiegów ruchów (nauki motorycznej).

Ocena i rejestracja w mózgu następuje poprzez uwolnienie neuroprzekaźników. Decydujące znaczenie ma przy tym dopamina. Mózg reaguje na nowe wymagania/sytuacje, uwalniając dopaminę. Tak przygotowywane są określone obszary mózgu – np. tzw. dodatkowa kora ruchowa (SMA) – na możliwie optymalne przetworzenie tej nowej sytuacji. Dopamina działa więc jak aktywator lub starter. Poprzez stochastyczne i losowe bodźce wywoływane srt-zeptoring® tworzone są stale nowe sytuacje, a mózg pobudzany jest do optymalnej reakcji na dane wymagania lub zadania. Szczególnie skuteczny jest ten rodzaj stochastycznych i losowych bodźców w przypadkach chorób charakteryzujących się zaburzeniem uwalniania dopaminy i zredukowaną aktywnością w dodatkowej korze ruchowej, jak np. w chorobie Parkinsona lub depresji.

Wniosek: srt-zeptoring® Uwalniając neuroprzekaźniki, powoduje aktywację obszarów mózgu odpowiedzialnych za koordynację złożonych ruchów.

4.3 Trenowanie generatorów rytmu w rdzeniu kręgowym.

Mimo iż chodzenie wydaje się proste, związane z nim procesy sterowania są bardzo złożone. Aby zbyt silnie nie absorbować mózgu podczas chodzenia, istotny element naszej umiejętności chodzenia znajduje się w rdzeniu kręgowym. Zespół komórek nerwowych, tzw. central pattern generator (CPG), dba, w znacznym stopniu niezależnie od mózgu, o rytmiczną i naprzemienną aktywację mięśni nóg. Ten wzorzec aktywacji jest dla potrzeb chodzenia wyjątkowo ważny. srt-zeptoring® aktywuje ten zespół komórek nerwowych i tym samym wspiera naszą umiejętność chodzenia. Ma to szczególne znaczenie dla pacjentów, u których zaburzone jest połączenie pomiędzy mózgiem a mięśniami nóg, jak np. u pacjentów po udarze lub osób z paraliżem poprzecznym/urazem rdzenia kręgowego.

Wniosek: srt-zeptoring® aktywuje generatory rytmu w rdzeniu kręgowym, które mają istotne znaczenie dla umiejętności chodzenia.

4.4 Stymulacja prefleksów i odruchów.

Wiele codziennych ruchów, jak i podczas uprawiania sportu, musi koniecznie być wykonywanych bardzo szybko, mowa jest tutaj o tzw. odruchach. Muszą one mieć określoną siłę, aby osiągnąć żądany efekt.
Przykład: Schodzenie po stopniach wywołuje odruchy mięśni nóg. Jeżeli odruchy te są wystarczająco silne, schodzenie po schodach przebiega płynnie. Jeżeli odruchy są zbyt słabe, nie jesteśmy w stanie przejąć ciężaru naszego ciała i spadamy. Jeżeli odruchy są zbyt silne, skaczemy po schodach w dół w sposób niekontrolowany, porównywalny z gumową piłeczką. Aby odruchy zyskiwały odpowiednią siłę, wymagają one wcześniejszej aktywacji, tzw. prefleksu, układu receptor-mięsień. Im
bardziej zmienne są bodźce treningowe, tym lepszy prefleks i odpowiedni odruch dostosowuje się do danej sytuacji. Stochastycznie losowe bodźce srt-zeptoringu® zapewniają idealną różnorodność bodźców treningowych i tym samym optymalizują sterowanie prefleksami i odruchami.
Kolejny ważny aspekt: srt-zeptoring® aktywuje zwrotne (kulszowo-goleniowe) mięśnie ud. Z licznych badań wynika, że podatność tej grupy mięśniowej na aktywację ma istotne znaczenie dla przeciwdziałania urazom stawów kolanowych, jak dla zapewnienia płynnego i pewnego chodu u pacjentów ze schorzeniami układu nerwowego (np. stwardnienie rozsiane).

Wniosek: srt-zeptoring® poprawia prefleks i odruchy oraz podatność na aktywację zwrotnych mięśni ud, co gwarantuje pewność chodu.

4.5 Reaktywacja i ochrona komórek nerwowych i mięśniowych.

Aby wytrenować mięśnie, muszą one otrzymać bodziec z odpowiednich komórek nerwowych. Gdy takich bodźców brakuje, mięśnie zanikają. Również komórka nerwowa wymaga regularnej aktywacji, aby przeżyć i tworzyć z innymi komórkami nerwowymi sieć. Jeżeli komórka nerwowa przez dłuższy okres czasu nie jest pobudzana, umiera. Wielu pacjentów wskutek choroby lub wypadku nie jest w stanie świadomie aktywować komórek nerwowych, a tym samym mięśni nóg. Bez pobudzenia sieć neuronów odpowiadająca za aktywację mięśni nóg zanika.
srt-zeptoring® stosuje tutaj pewną sztuczkę: Szybkie stochastyczne i losowe ruchy płytek pod stopy urządzenia treningowego (srt medical®) powoduje intensywne pobudzenie różnych receptorów. To prowadzi z jednej strony do mimowolnej aktywacji mięśni, przeciwdziała zanikowi mięśni i poprawia ich podatność na świadomą aktywację. Z drugiej strony uwalniane są tzw. czynniki neurotroficzne. Substancje te „odżywiają” komórki nerwowe, odpowiadają za nowe powiązania nerwowe i chronią nerwy przed zanikaniem, co jest bardzo ważne m.in. w chorobie Parkinsona, stwardnieniu rozsianym i demencji. Czynniki neurotroficzne reagują wyjątkowo czule na tego typu bodźce. Najwięcej uwalnia się ich przy bodźcach stochastycznie losowych o częstości podstawowej w zakresie częstotliwości teta, tj. 3,5 do 7,5 Hz. Właśnie taką konfigurację bodźców umożliwia srt medical® .

Wniosek: srt-zeptoring® prowadzi do reaktywacji i ochrony komórek nerwowych i mięśniowych.

4.6 Aktywacja móżdżku

Móżdżek przejmuje w naszym mózgu ważne zadanie w zakresie timingu przebiegu ruchów. Po udarze mózgu lub urazie czaszkowo-mózgowym stwierdza się tutaj często uszkodzenia i deficyty. Stochastycznie losowy i tym samym czasowo zróżnicowany charakter srt-zeptoringu® przyczynia się do reaktywacji móżdżku. To poprawia koordynację poszczególnych przebiegów ruchów i gwarantuje w ten sposób ich pewność.Zróżnicowane studia wykazały, że szansa na powodzenie rehabilitacji zwiększa się w sposób istotny dzięki reaktywacji móżdżku.

Wniosek: srt-zeptoring® aktywuje móżdżek, przez co wykonywane ruchy stają się pewniejsze.

4.7 Poprawa przemiany materii w tkance kostnej

srt-zeptoring® generuje wielopłaszczyznowe, stochastycznie losowe bodźce. Przeniesienie ich na strukturę kości przyspiesza przemianę materii w tkance kostnej i wyraźne zwiększenie jej gęstości. W eksperymencie na zwierzętach udowodniono, że zwiększenie gęstości kości poprzez rezonans stochastyczny (SR) jest o 390% wyższe niż w przypadku porównywalnej harmonicznej wzgl. monotonnej częstotliwości. Średnioterminowo stochastycznie losowe pobudzenie prowadzi do wzmocnienia struktury kostnej i do mniejszego ryzyka złamania.

Wniosek: srt-zeptoring® ożywia przemianę materii w tkance kostnej i zwiększa gęstość kości

5. Przeciwwskazania do stosowania terapii SRT

 • ostre stany zapalne
 • niedawne złamania (zależy od objętości struktury, ewentualnie przeprowadzonej operacji; tym samym może stanowić wskazanie jak i przeciwwskazanie)
 • niedawno wstawiona endoproteza (zależy od typu endoprotezy i techniki operacyjnej; w przypadku protezy cementowej z zasady można natychmiast obciążać zabiegiem lekkiej intensywności;(w przypadku protezy bezcementowej można stosować SRT dopiero po około 6 tygodniach)
 • mocno zaawansowana osteoporoza z ostrym ryzykiem złamania
 • schizofrenia
 • epilepsja
 • zaburzenia postrzegania
 • zawroty głowy
 • rozrusznik serca (zależy od typu rozrusznika, przeważnie bezproblemowo)
 • poważne nadciśnienie lub hipotonia
 • tętniaki (rozszerzenie tętnic)
 • poważne zaburzenia rytmu serca
 • nudności i złe samopoczucie
 • nowotwory/przerzuty
 • ciąża
 • niedawna wypuklina krążka międzykręgowego (zależy od ciężkości wypukliny, wystąpienia deficytów neurologicznych; tym samym może stanowić wskazanie jak i przeciwwskazanie)

6. Przykładowe zastosowanie i działanie

6. 1 Działanie SRT po udarze mózgu ub urazie czaszkowo-mózgowym
 • Podwyższenie świadomego potencjału aktywacji mięśni
 • Poprawa uwagi sensorycznej
 • Generowanie podświadomej aktywacji mięśniowej (bypassing)
 • Przywrócenie i poprawa umiejętności chodzenia i zachowania równowagi
 • Pobudzenie procesu łączenia się się komórek nerwowych
 • Neuroprotekcja
6.2 Działanie SRT w zakresie profilaktyki upadków
 • Poprawa przetwarzania sygnałów sensorycznych
 • Zwiększenie pewności ruchów
 • Regulacja równowagi i wzorców chodu
 • Podwyższenie świadomego potencjału aktywacji
6.3 Działanie SRT w chorobie Parkinsona
 • Redukcja napięcia mięśniowego
 • Redukcja drżenia
 • Wyraźna poprawa pewności ruchów i ułatwienie codziennych czynności
 • Poprawa chodu i zachowania równowagi
 • Redukcja akinezji
6.4 Działanie SRT w stwardnieniu rozsianym i zanikowym stwardnieniu bocznym
 • Poprawa równowagi
 • Poprawa sterowania odruchami
 • Poprawa umiejętności chodzenia
 • Profilaktyka upadków
 • Neuroprotekcja (Ochrona układu nerwowego)
 • Poprawa funkcjonowania zespołów komórek nerwowych
6.5 Działanie SRT przy depresji
 • Zwiększenie motywacji, czucia ciała i pewności ruchów
 • Poprawa chodu i równowagi
 • Usprawnienie współdziałania mechanizmów korowych mózg systemów oceny
 • Przerwanie psychomotorycznej spirali depresyjnej

Dzięki stochastycznie losowemu charakterowi SRT destabilizowana jest patologiczna spirala depresyjna; mogą powstać nowe fizjologiczne wzorce zachowań.

6.6 Działanie SRT w ataksji (zaburzeniach równowagi)
 • Poprawa regulacji równowagi
 • Poprawa przetwarzania sygnałów sensorycznych
 • Poprawa pewności ruchów
 • Podwyższenie świadomego potencjału aktywacji
 • Poprawa wzorców chodu
6.7 Działanie SRT w paraliżu poprzecznym/ urazach rdzenia kręgowego
 • Przywrócenie swobodnego stania
 • Poprawa równowagi
 • Przywrócenie i poprawa umiejętności chodu
 • Redukcja spastyki
 • Podtrzymanie podstawowych funkcji neuronalnych
 • Wykluczenie atrofii lub osteoporozy jako skutków schorzenia
 • Poprawa funkcjonowania układu krążenia i pracy serca
6.8 Działanie SRT w nietrzymaniu moczu
 • Pobudzenie sensoryczne dna miednicy
 • Wytworzenie odruchowej aktywacji poszczególnych mięśni dna miednicy
 • Poprawa czucia sensorycznego
 • Poprawa aktywacji poszczególnych mięśni dna miednicy
 • Poprawa kontroli trzymania moczu
 • Zwiększenie komfortu życia

SRT poprzez pobudzenie sensorów i odruchową aktywację mięśni zapewnia lepsze postrzeganie i aktywność mięśniową.

6.9 Działanie SRT po urazach ortopedycznych
(np. naderwanie ścięgna, złamania)
 • Poprawa regulacji równowagi
 • Szybsza aktywacja mięśni
 • Lepsze przetwarzanie sygnałów sensorycznych
 • Podwyższenie świadomego potencjału aktywacji
 • Zwiększenie pewności ruchów
 • Poprawa wzorców chodu
6.10 Działanie SRT w osteoporozie
 • Znaczne przyspieszenie przemiany materii w tkance kostnej i zwiększenie gęstości kości
 • Zmiana struktury kostnej poprzez wielopłaszczyznowe mechaniczne pobudzenie
 • Wywołanie odruchów poprzez pobudzenie układu nerwowo-mięśniowego
 • Zwiększenie pewności ruchów i zmniejszenie ryzyka upadku
 • Poprawa regulacji równowagi
 • Poprawa wzorców chodu
 • Zmniejszenie ryzyka złamania
6.11 Działanie SRT w neuropatii i cukrzycy
 • Poprawa postrzegania sensorycznego
 • Poprawa sterowania odruchami
 • Poprawa równowagi
 • Przywrócenie umiejętności chodzenia
 • Profilaktyka upadków
6.12 Działanie SRT w bólu
 • Wyraźna redukcja bólu
 • Poprawa postrzegania ciała
 • Pobudzenie odruchowej aktywacji mięśniowej
 • Usprawnienie podświadomego współdziałania różnych grup mięśniowych
 • Uniknięcie różnych skutków działania bólu
6.13 Działanie SRT w nadpobudliwości psychoruchowej
 • Poprawa precyzji ruchów
 • Poprawa koordynacji
 • Poprawa koncentracji i samodyscypliny
 • Poprawa współpracy z otoczeniem
 • Poprawa w nauce
 • Redukcja problemów wychowawczych
6.14 Działanie SRT w autyzmie
 • Poprawa koncentracji, koordynacji i sfery emocjonalno-społecznej
 • Częstsze używanie mowy
 • Poprawa w nawiązywaniu kontaktu i funkcjonowaniu w grupie
 • Większa samodzielność
 • Redukcja agresji i autostymulacji dźwiękowej, wyciszenie
6.15 Działanie SRT w MPD
 • Redukcja spastyki
 • Lepsza koordynacja ruchowa
 • Rozpoczęcie lub poprawa chodu
 • Sprawniejsze ruchy
 • Lepsze balansowanie ciałem
 • Poprawa koncentracji
 • Wyciszenie
 6.16 Działanie SRT w zaburzeniach integracji sensorycznej
 • Poprawa koordynacji ruchowej
 • Poprawa funkcji poznawczych
 • Rozwój mowy
 • Poprawa koncentracji
 • Poprawa sfery emocjonalno-społecznej
 • Większa stabilność emocjonalna

Dodatkowe materiały naukowe, artykuły oraz blogowe recenzje osób, które skorzystały z SRT:


Zapisz

Zapisz

Zapisz

Ustawienia prywatności.

  Zezwolenia.

  Używane do przechowywania zezwoleń.

  gdpr[allowed_cookies],gdpr[consent_types]

  Oferty.

  Strona ta wyświetla cennik i oferty zabiegów.

  ,

  Dane utrzymujące sesje.

  Strona używa cookies do zbierania infromacji o sesji. Dane te zostaną usunięte po wyjściu ze strony.

  PHPSESSID

  Dane statystyczne.

  Zbieramy dane statystyczne dotyczące ruchu na naszej stronie. Są one przesyłane do Google w celach analizy. Nie wykorzystujemy ich do niczego innego.
  Dane te uwzględniają:
  Adres IP komputera (bez ostatniego oktetu)
  Informacje o przeglądarce internetowej użytkownika
  Witryna przeglądana bezpośrednio przed wejściem na naszą witrynę
  URL lub żądany plik
  Data i godzina wejścia na stronę
  Ilość przesyłanych danych
  Informacje o statusie, np. komunikaty o błędach

  ,